Home  >  Training & Advies  >  Communicatie trainingen  >  Duurzame reïntegratie en uitstroom: Communicatie tussen sociale werkvoorziening/gemeente en het bedrijfsleven

 

Goede communicatie tussen sociale werkvoorziening/ gemeente en het bedrijfsleven vergroot de kans op duurzame reintegratie en uitstroom

Steeds vaker worden partnerschappen tussen het bedrijfsleven en instanties als gemeenten/sociale werkvoorzieningen aangegaan om reintegratie en uitstroom van mensen met een uitkering te bevorderen. Deze partnerschappen functioneren in hun samenwerking helaas niet altijd even soepel en doeltreffend. Een gebrekkige communicatie ligt hier vaak aan ten grondslag.
 

  • Wilt u de communicatie in de partnerschap verbeteren en daarmee reintegratie en uitstroom van mensen met een uitkering bevorderen?
  • Wilt u de communicatie in de partnerschap optimaliseren en daarmee mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben sneller maar ook duurzaam aan regulier werk helpen?

Bureau Hetsen & Partners heeft i.s.m. Locus* hiertoe een speciaal toegespitste trainingswerkvorm ontwikkeld. Deze training maakt de knelpunten in de communicatie inzichtelijk en draagt daarmee bij tot een betere samenwerking.

* Locus, een publiek-private samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven, stimuleert en ondersteunt de samenwerking van de partnerschappen.

Doel
Doel van deze trainingswerkvorm is om zowel de uitkerende instanties als de bedrijven een spiegel voor te houden. Daarnaast verschaft het inzicht en reikt het handvatten aan om de communicatie en samenwerking tussen partijen te bevorderen.

Enkele reacties van deelnemers
'Leidt tot zelfreflectie'
'Leuke, veilige en leerzame werkvorm'
'Wat een positieve energie krijg je daarvan!'.
 

 

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 56136

Workshop 'Hoe het effect van een training te meten'
U leidt uw mensen voortdurend op en dat is een goede zaak. Maar weet u ook of de training/opleiding effect heeft?... meer >

Hobéon erkend aanbod voor veiligheidskundigen/ arbeidshygiënisten
... meer >

Ondersteuning en begeleiding bij de communicatie van reorganisatie- en veranderingsprocessen
... meer >

Versterken van veilig gedrag
Hoe spreek je collega's aan op onveilig gedrag met behoud van een goede relatie?... meer >