Home  >  Training & Advies  >  Onderwijs  >  Gesprekken met ouders als partner

 

Training Oudergesprekken, de ouder als partner 

Een goede en prettige samenwerking met ouders is belangrijk. Dit is in het belang van het welzijn, de ontwikkeling en de leerprestaties van het kind.  Door ouder(s) als partners te zien, kan er een betere en effectievere communicatie tot stand komen.


Wat levert u deze training op:

 • Hoe ouders meer als partners te benaderen?
 • Hoe om te gaan met mondige en boze ouders?
 • De vaardigheid om in te gaan op de verwachtingen en de betrokkenheid van ouders.
 • Hoe de pedagogische deskundigheid te combineren met de visie van de ouder (pedagogisch partnerschap)?
 • Hoe de juiste gespreksvaardigheden in te zetten tijdens gesprekken met ouders?

Inhoud

 • Ouderbetrokkenheid. Ouder(s) en school streven nl. hetzelfde na.
 • Samenwerken betekent meer dan elkaar informeren. Het gaat om een tweerichtingsverkeer.
 • Kennis en oefenen met communicatieve vaardigheden. Een goede luisterhouding, actief luisteren, helder communiceren, empathie, omgaan met klachten en bezwaren, het geven van slecht nieuws.
 • Meer inzicht en inleving in de achtergronden van ouders.
 • Interculturele communicatie
 • Veel oefenen met eigen praktijksituaties

Werkwijze
Onze aanpak is interactief, praktijk- en resultaatgericht.
We starten een studiedag veelal gezamenlijk met een interactieve regiescene.
Zie de info over regietheater. Dit is een laagdrempelige, prikkelende en bewustmakende werkvorm. Daarna oefenen we in kleinere groepen met persoonlijke leerwensen en praktijksituaties. Dit oefenen gebeurt met een trainer, die tevens professioneel trainingsacteur is. Dit maakt het oefenen geloofwaardig. 

Qua tijdsbesteding zijn er verschillende mogelijkheden. Alles afhankelijk van uw vraag en wensen. De training kan een hele dag beslaan maar ook meer het karakter van een workshop hebben en duurt dan een halve dag.

Voor wie
Voor (teams van) leerkrachten van het primair onderwijs en voor I.B. ™ers / IBnetwerken.
Groepen kunnen varieren van 5 - 100 personen.    

 

 

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 56074

Workshop 'Hoe het effect van een training te meten'
U leidt uw mensen voortdurend op en dat is een goede zaak. Maar weet u ook of de training/opleiding effect heeft?... meer >

Hobéon erkend aanbod voor veiligheidskundigen/ arbeidshygiënisten
... meer >

Ondersteuning en begeleiding bij de communicatie van reorganisatie- en veranderingsprocessen
... meer >

Versterken van veilig gedrag
Hoe spreek je collega's aan op onveilig gedrag met behoud van een goede relatie?... meer >