Home  >  Training & Advies  >  Patientveiligheid binnen de GGZ

 

 

 

 

 

 


Patiëntveiligheid binnen de GGZ

Hoe zorg te dragen voor een breed gedragen aanpak rond patiëntveiligheid die verder gaat dan het omgaan met agressie?

Ook binnen de GGZ is patiëntveiligheid een belangrijk onderwerp de komende jaren. Toch liggen de speerpunten en accenten soms wat anders dan binnen de ziekenhuizen.

De GGZ heeft weliswaar ook te maken met somatische veiligheidsaspecten zoals het veilig verstrekken van de juiste (combinatie) van medicatie en informatie over bijwerkingen. Daarnaast heeft zij ook te maken met aspecten die typerend zijn voor geestelijke gezondheidszorg zoals:

  • Het omgaan met agressie en het voorkomen van agressie bij patiënten tegen zichzelf, mede-bewoners of medewerkers
  • Suicide-preventie
  • Schade door te veel of te lang separeren (dwang en drang)
  • Onveiligheid door het ontbreken van informatie
  • Een veilige meldcultuur

Patiëntveiligheid is niet eenvoudig voor managers en medewerkers binnen de GGZ. Het gedrag van patiënten/bewoners is niet altijd te beinvloeden. Separeren staat voortdurend in de publiciteit. Daarnaast heeft de sector soms weinig financiële middelen ter beschikking. Toch wordt aan de sector gevraagd resultaten te boeken op dit terrein.

Onze aanpak is gericht op:

  • Het bewerkstelligen van een attitude en benadering die agressieremmend is. De zogenoemde gastvrije houding.
  • Het stimuleren van een open meldcultuur waarin een ieder zich echt veilig voelt.
  • Het wegnemen van organisatorische en beleidsmatige belemmeringen en oorzaken die onveiligheid in de hand werken.
  • Het zorgen dragen voor opvolging van gesignaleerde incidenten.
  • Het voorkomen dat de veiligheidsmanagementsystemen en prestatie-indicatoren het veilig gedrag niet in de weg gaan zitten.

Dit doen we middels interactieve workshops met regietheater, trainingen, conferenties en discussiebijeenkomsten.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. Wij denken graag met u mee.

 

 

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 56132

Workshop 'Hoe het effect van een training te meten'
U leidt uw mensen voortdurend op en dat is een goede zaak. Maar weet u ook of de training/opleiding effect heeft?... meer >

Hobéon erkend aanbod voor veiligheidskundigen/ arbeidshygiënisten
... meer >

Ondersteuning en begeleiding bij de communicatie van reorganisatie- en veranderingsprocessen
... meer >

Versterken van veilig gedrag
Hoe spreek je collega's aan op onveilig gedrag met behoud van een goede relatie?... meer >