Home  >  Over ons  >  Klachtenreglement


Klachtenreglement


Algemeen

We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening en daarover een klacht wilt indienen.

 

Klachtenprocedure 

Artikel 1

Wij omschrijving een klacht als een uiting van onvrede over onze concrete dienstverlening of over het gedrag van een van onze medewerkers. Een klacht betreft niet ons beleid.


Artikel 2 

Indien u een klacht heeft, kan deze mondeling of schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directie van Hetsen & Partners, Zandberglaan, 3, 4818 GH te Breda.  


Mondeling

Als u uw klacht mondeling kenbaar maakt via de telefoon of in een persoonlijk gesprek, zoeken wij samen met u naar een passende oplossing en een goede afwikkeling van de klacht.


Schriftelijk

Als dit voor u niet voldoende is of als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken via een brief of via een e-mail.

In de brief moet duidelijk vermeld staan datum, uw naam en adresgegevens, de datum van ontstaan van de klacht, de omschrijving van de klacht.

U krijgt binnen 1 week een ontvangstbevestiging van deze klacht en uitleg van de verdere procedure:

De directie van Hetsen & Partners buigt zich over de klacht, nodigt u, indien gewenst, persoonlijk uit om uw klacht nader toe te lichten en u ontvangt binnen 4  weken een schriftelijke uitspraak.

Mocht Hetsen & Partners meer tijd nodig hebben, dan dienen wij dit schriftelijk mede te delen.

Binnen 6 weken dient Hetsen & Partners u een schriftelijke uitspraak te doen toekomen. 


Artikel 3 

Indien de behandeling van de mondelinge of schriftelijke klacht niet leidt tot een afdoende oplossing in de ogen van de klager, kunt u dit schriftelijk melden en kunt u uw klacht  voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.

De klachtencommissie bestaat uit 3 personen, een juriste, een opleider en een uitgever. Zij wordt voorgezeten door mevrouw A. Jans.

U kunt uw schriftelijke klacht dan richten tot de Klachtencommissie, t.a.v. mevr. A. Jans, p/a Zandberglaan 3 , 4818 GH Breda.

Binnen 3 weken komt de klachtencommissie bijeen en nodigt u en een vertegenwoordiger van Hetsen & Partners uit uw klacht mondeling toe te lichten op basis van hoor en wederhoor.  De commissie doet uiterlijk binnen  6 weken nadat uw klacht bij de klachtencommissie bekend is gemaakt een uitspraak. De uitspraak is bindend. Ook voor Hetsen & Partners. 


Artikel 4

Alle klachten zullen door de klachtencommissie met strikte geheimhouding worden afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de klager worden gevraagd.

 

 

 

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 56143

Workshop 'Hoe het effect van een training te meten'
U leidt uw mensen voortdurend op en dat is een goede zaak. Maar weet u ook of de training/opleiding effect heeft?... meer >

Hobéon erkend aanbod voor veiligheidskundigen/ arbeidshygiënisten
... meer >

Ondersteuning en begeleiding bij de communicatie van reorganisatie- en veranderingsprocessen
... meer >

Versterken van veilig gedrag
Hoe spreek je collega's aan op onveilig gedrag met behoud van een goede relatie?... meer >